Sök län/kommun
Sök bransch
Skatteverket
Läs mer om skatteavdrag för ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida.
Rotavdrag för privatpersoner
Förteckning över tjänster
Företagare
Företagare
Hushållstjänster
Hushallstjanster.se Samlingsplats för företag som ger dig hushållsnära tjänster. Oavsett om du behöver hjälp med städ, fönsterputs eller trädgårdsskötsel. De gör ditt liv lite enklare.
Bosidan
Bosidan.se En av Sveriges ledande mötesplatser för alla bostadsägare och de som arbetar med produkter och tjänster till egnahemsägare.
Offertsvar.se
Offertsvar.se En av Sveriges ledande mötesplatser för alla bostadsägare och de som arbetar med produkter och tjänster till egnahemsägare.

« Tillbaka till sökresultat

Svensk Fjärrvärme AB

Svensk Fjärrvärme AB

101 53 Stockholm

Tel: 08-677 25 50
Fax: 08-677 25 55

E-post:
Webbsida: www.svenskfjarrvarme.se

Företagsbeskrivning

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för Sveriges fjärrvärmeföretag, som producerar och distribuerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Till organisationen är också ett 60-tal andra företag knutna, bland annat leverantörer och konsulter som är verksamma i fjärrvärmebranschen.

Svensk Fjärrvärme företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden.

I dag består organisationen av cirka 140 företag. De står för 98 procent av den levererade fjärrvärmen i Sverige. De flesta medlemsföretag är kommunalt ägda, men det finns också några som inte är det: Vattenfall, E.ON och Fortum samt ytterligare några företag.

Till organisationen är också ett 60-tal andra företag knutna, bland annat leverantörer och konsulter som är verksamma i fjärrvärmebranschen. Branschen omsätter cirka 33 miljarder per år (en procent av BNP) och investerar cirka sju miljarder.

Svensk Fjärrvärme verkar för att fjärrvärmebranschen ska vara en självklar och växande del av en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar energiframtid. Fjärrvärmen tar tillvara resurser som annars går förlorade. Att välja fjärrvärme är att värna om vår miljö och kommande generationer.

Läs mer på www.svenskfjarrvarme.se