Sök län/kommun
Sök bransch
Skatteverket
Läs mer om skatteavdrag för ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida.
Rotavdrag för privatpersoner
Förteckning över tjänster
Företagare
Företagare
Hushållstjänster
Hushallstjanster.se Samlingsplats för företag som ger dig hushållsnära tjänster. Oavsett om du behöver hjälp med städ, fönsterputs eller trädgårdsskötsel. De gör ditt liv lite enklare.
Bosidan
Bosidan.se En av Sveriges ledande mötesplatser för alla bostadsägare och de som arbetar med produkter och tjänster till egnahemsägare.
Offertsvar.se
Offertsvar.se En av Sveriges ledande mötesplatser för alla bostadsägare och de som arbetar med produkter och tjänster till egnahemsägare.

Branchorganisationer

AB Plåt & Ventföretagen
Kungsbroplan 1
112 27 Stockholm
Tel: 08-762 75 85 Fax: 08-616 00 72

Org.Nr: 556802-6800 
Plåt & Ventföretagen är bransch- och arbetsgivareorganisationen för professionella företag inom byggnadsplåt, ventilation samt stål- och lättbyggnadsteknik. Våra medlemsföretag arbetar på uppdrag av till exempel fastighetsägare, förvaltare, bostadsrättsföreningar, arkitektkontor, privata husägare och byggherrar. Om du exempelvis planerar att lägga om ditt tak och åtgärda din fasad är vi rätt organisation, eftersom våra skickliga plåtslagare kan hjälpa dig med bland annat det. Våra ventilationsentreprenörer hjälper dig att spara energi och ge dig ett friskare liv, genom att förbättra ventilationen. Våra stål och lättbyggnadsföretag ska du vända dig till om du vill vara säker på att slippa fukt i din konstruktion.
AB Svensk Ventilation
Ringvägen 100, Box 17154
104 62 Stockholm
Tel: 08-762 75 00 Fax: 08-668 11 80

Org.Nr: 556393-0956 
Spara 30-40% av uppvärmningskostnaderna
Om du bor i en villa från 70-80-talet som bara har frånluft från toaletter och kök - där tilluften tillförs huset via ventiler med självdrag - finns mycket spara. Installerar du ventilation med värmeåtervinning kan du spara drygt 30% av dina uppvärmningskostnader. Det krävs att du redan har treglasfönster och att huset i övrigt är byggt på så att du inte har onormalt drag. Kostnaden för en installation av ventilation i en normalvilla på 150 kvm uppgår till mellan 80 000-150 000 kronor. På köpet får du ett hälsosamt inneklimat, som avsevärt minskar risken för astma och allergi hos barn. Vill du veta mer – gå in på www.svenskventilation.se
Svensk Ventilation är en branschförening för svenska ventilationsföretag. Fyra av de sex största ventilationsföretagen i världen har sin hemvist i Sverige.
Bergsprängnings Entreprenörernas Förening
Ynglingavägen 1-3, Box 614
176 26 Järfälla
Tel: 0733-924814 Fax: 08-580 12 150

Org.Nr: 799607-9164 
BEF – Bergsprängnings Entreprenörernas Förening, bildades 2001 och är en branschorganisation för bergsprängare. Vi har idag cirka 100 medlemsföretag spridda över hela landet. Våra medlemsföretag utför 85 % av ovanjordsprängningarna i Sverige. I föreningen finns också en sektion för aktivt stödjande partners, det vill säga företag med en betydande roll inom bergsprängningsbranschen. För tillfället har vi 80 aktivt stödjande partners.

Föreningen är remissinstans till MSB – Myndigheten för Samhälle och Beredskap, Arbetsmiljöverket och Polismyndigheten. Vi är även medlemmar i Rådet för Sprängteknisk Utbildning, EFEE – European Federation of Explosives Engineers, Sveriges Byggindustrier, Svenska Bergteknikföreningen såväl som nätverket BERGSAM.

Ett prioriterat ärende är att förmedla gällande bestämmelser till våra medlemsföretag samtidigt som vi även tar en aktiv roll i att påverka nya bestämmelser, allt för en säkrare bergsprängning.

Gå in på vår hemsida och hitta din lokala bergsprängare.
Byggkeramikrådet
Högbergsgatan 27
116 20 Stockholm
Tel: 08-641 21 25 Fax: 08-702 20 15

Org.Nr: 556312-4709 
Branschorganisation för kakel, klinker och plattsättning. Användningen av kakel och klinker ökar i Sverige och med det följer ett stort behov av information kring tekniska och praktiska frågor vid renovering och nybyggnad med keramik. På vår hemsida finns hjälp att hitta rätt plattsättare för jobbet, branschregler, godkända system för tätskikt, företag med kunskap om kakel och alla kringliggande produkter. Passa på och dra nytta av ROT-avdraget och anlita en behörig plattsättare. Välkommen in på www.bkr.se.
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Rosenlundsgatan 40, Box 17537
118 91 Stockholm
Tel: 08-762 75 00 Fax: 08-668 86 17

Org.Nr: 556432-8440 
Elektriska Installatörsorganisationen EIO - Det här är EIO: EIO är en politisk obunden och oberoende företagarorganisation som ansluter elteknikentreprenörer. Hitta din närmaste Elinstallatör. Här kan du finna din närmaste elinstallatör: www.eio.se. Snabbfakta om EIO: EIO har 2600 elinstallationsföretag som medlemmar. 85 % av elteknikbranschens företag är medlemmar i EIO. Antalet anställda i dessa företag är 23000. EIO har huvudkontor i Stockholm och elva distriktskontor på tio orter.
Ta ner EIO-appen El & Elektriker, version 2.0. Gå in på App Store eller Android Market för att ladda ner appen som är gratis. Sök på ordet EIO. Om du redan har version 1.0 så kommer du att få information om när version 2.0 finns tillgänglig.
Vill du veta mer om EIO? Kontakta oss på telefon 08-762 75 00, e-post: info@eio.se eller besök vår hemsida: www.eio.se
Geotec
Västergatan 11
222 29 Lund
Tel: 075-700 88 20 Fax: 075-700 88 29

Org.Nr: 716409-5627 
Geotec bildades 1977 och har sedan dess utvecklats till Skandinaviens största sammanslutning av fristående borrningsföretag. Ett åttiotal företag är anslutna till oss. Våra medlemsföretag utför uppdrag både åt enskilda konsumenter och åt företag, statliga verk, kommunala förvaltningar m fl. Företagen är verksamma inom ett flertal olika områden där borrningsteknik används: brunnsborrning, grundläggning, geologisk prospektering, grundundersökningar och energiproduktion. Uppdragen kan handla om grundstabilisering åt byggindustrin, gasutvinning på soptippar, installationer av värmepumpanläggningar, borrade ledningar under vägar m.m. Geotec har sedan 1985 tagit initiativ till utbildning av blivande brunnsborrare och vidareutbildning av medlemsföretagens personal. Medlemsföretagen har därför alltid yrkeskunniga brunnsborrare.
Glasbranschföreningen
Skeppsbron 40, Box 16286
103 25 Stockholm
Tel: 08-453 90 70 Fax: 08-453 90 71

Org.Nr: 556508-1543 
Skapa en ljusare tillvaro!
Gränslösa möjligheter till moderna glasmiljöer med ROT-avdrag
Glas används idag till inredningar, uterum, inglasningar, fönster, dörrar, badrum, kök mm. Det visar att glas är ett mångsidigt material som finns i olika utföranden som t ex energisnåla fönster, bullerdämpning, inbrottsskydd. Tänk på att använda rätt glas för att minimera risker. Glasbranschföreningens medlemsföretag är experter på allt som rör glas och hjälper professionella beställare och privatpersoner för att få rätt glas på rätt plats. Läs mer på - www.gbf.se - där kan du söka glasföretag nära dig!
Golvbranschen.
Folkungagatan 122
116 91 Stockholm
Tel: 08-702 30 90 Fax: 08-643 98 11

Org.Nr: 556099-3338 
Golvbranschen, GBR är en medlemsfinansierad organisation som verkar för att erbjuda bra tjänster till de anslutna företagen och kunder till dessa. Alla företag som är anslutna till GBR har rätt till juridisk och teknisk rådgivning. GBR erbjuder fortbildning med de senaste läggningsteknikerna och information om hur man undviker de vanligaste felen. GBR hjälper medlemmar att orientera sig i för golvbranschen relevanta arbetsmiljöregler. Vi är med och påverkar och bevakar såväl nationella som europeiska miljöaktiviteter inom byggindustrin. Som medlem är du alltid uppdaterad om vad som är på gång inom det för branschen aktuella miljöområdet. Samtliga medlemmar i GBR är anslutna till garantisystemet Golvbranschens GolvGaranti för konsument. Garantin omfattar en ettårig utförandegaranti som omfattar material och installationsfel.
Isoleringsfirmornas Förening
Årstaängsvägen 19C
100 74 Stockholm
Tel: 08-762 75 37 

Org.Nr: 556673-4314 
Teknisk isolering säkerställer viktiga funktioner. Det specifika är att isoleringen säkerställer en funktion, distribuerar värme eller kyla från A till B eller bibehåller en viss bestämd temperatur i ett utrymme. Teknisk isolering är absolut nödvändig för viss funktion och i andra fall har den en väsentlig betydelse för driftekonomin och för miljön eftersom den sparar på energiförbrukningen. Föreningen IF utgör en plattform för relationsskapande, utveckling och opinion och IF.s medlemmar verkar för kvalitet inom branschen.
Kyl & Värmepumpföretagen
Årstaängsvägen 19C, Box 47122
117 43 Stockholm
Tel: 08-762 73 70 

Org.Nr: 556483-0809 
Kyl & Värmepumpföretagen är en rikstäckande branschorganisation för företag som underhåller, installerar och utför entreprenader av kyl- och värmepumpanläggningar.

Kyl & Värmepumpföretagen hjälper medlemsföretag med både vardagliga problem och långsiktig utveckling. Vi tar fram administrativa hjälpmedel såsom blanketter, avtal och datorprogram. Vi svarar på frågor relaterade till teknik, regelverk, juridik och Svensk Kylnorm. Vi håller seminarier, lokala träffar och är med och tar fram kurser anpassade till företagens behov och vardag. Branschorganisationen samverkar även med andra närliggande branscher, intressenter och myndigheter.

Sedan den 1 januari 2009 ansvarar även Kyl & Värmepumpföretagen för uppdateringen och utgivningen av Svensk Kylnorm. Här pågår just nu ett stort och viktigt arbete med att utveckla normen och göra den till ett än mer användbart redskap för företag som installerar och underhåller kyl- och värmepumputrustning, konsulter samt anläggningsägare.
Maskinentreprenörerna
Storgatan 19, 5 tr, Box 1609
111 86 Stockholm
Tel: Vx 08-762 70 65 Fax: 08-611 85 41
Maskinentreprenörerna är landets ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för anläggningsentreprenörer med entreprenadmaskiner. Maskinentreprenörerna – ME – och de ca 3700 till föreningen anslutna medlemsföretagen är samhällsbyggare med maskiner som basen i sin verksamhet. Medlemsföretagen utför dagligen tjänster som gagnar samhället, om det så är byggande av cykelvägar eller motorvägar. Naturligtvis är de bekanta med alla typer av entreprenaduppdrag inom anläggningsmaskin- sektorn och de flesta hyr också ut maskiner med kunniga yrkesförare. Vid behov av entreprenör för maskinarbeten, anlita medlem i Maskinentreprenörerna. Företagen har yrkeskunniga medarbetare, kollektivavtal och F-skatt, ansvar och kreativitet. Kort sagt, en medlem i ME står aldrig handfallen.
När du anlitar en ME-medlem får du inte bara muskler, utan också kunnande och trygghet.
Läs mer på vår hemsida www.me.se
E-post
Måleriföretagen i Sverige
Box 16286
103 25 Stockholm
Tel: 0770-93 90 00 

Org.Nr: 556446-8501 
Måleriföretagen i Sverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Vi har cirka 1400 medlemsföretag över hela Sverige. Storleken på våra medlemsföretag varierar stort, med allt från enmansföretag till företag med hundratals anställda. Tillsammans representerar våra medlemsföretag 85 procent av alla målade timmar.

Våra medlemsföretag står för seriositet och professionalism. Samtliga medlemsföretag har kollektivavtal, följer samhällsbyggnadssektorns etiska regler och erbjuder alltid Nöjd-Kund-Garanti till privatpersoner.

Vill du veta mer om upphandling av måleritjänster och vår Nöjd-Kund-Garanti får du gärna kontakta oss på 0770-93 90 00 eller besöka vår webbplats. Där hittar du också kontaktuppgifter direkt till våra måleriföretag.
Saneringsföretagens Riksförbund
Sturegatan 11, Box 55545
102 04 Stockholm
Tel: 08-762 69 52 

Org.Nr: 802014-5002 
Saneringsföretagens Riksförbund är en sammanslutning av Sveriges branschledande saneringsentreprenörer. Sanering är en mångsidig, omfattande och betydelsefull servicenäring som omsätter nästan 5 miljarder kronor årligen i Sverige. De marknadsledande saneringsföretagen är medlemmar i Saneringsföretagens Riksförbund, SFR, ett förbund som bildades 1987. Saneringsföretagen arbetar inom ett brett register. Vi sanerar brand- och vattenskador, tar bort asbest, pcb, kemikalier, olja, klotter och är experter på allt från ventilationssanering till restvärdesräddning och elektroniksanering. Industriserviceföretagen rengör industriproduktionsanläggningar inom exempelvis fordonsindustri, pappersbruk och raffinaderier. Vi har också specialister på kärnkraftsservice och riskavfall och andra miljövårdande insatser i vid mening. SFR arbetar för att på olika vägar främja saneringsbranschen och verka för en teknisk och kvalitativ utveckling av medlemsföretagens tjänster. Vi har cirka 50 medlemsföretag över hela Sverige.
SERO Skorstens Entreprenörernas Riksorganisation
Box 49
741 21 Knivsta
Tel: 08-28 81 58 

Org.Nr: 875003-3691 
SeRo är Sveriges äldsta och enda opartiska branschorganisation för skorstensentreprenörer, de som installerar, bygger- och reparerar skorstenar, eldstäder och ventilation, tillverkare och serviceföretag m.fl. inom området. SeRo fungerar som remissinstans till myndigheter, organisatör av utbildning – certifiering samt samlande samordnare av fortsatt branschutveckling. Vårt mål är att höja kvalité och säkerheten på alla skorstens- ventilationsarbeten, utbilda, certifiera och skapa fler arbeten för entreprenörerna, säkerställa myndighetskraven i arbeten och efter beställarnas önskemål ge ”Beställartrygghet”!

Innan SeRo startades fanns ingen samlad branschorganisation som hade som mål att formulera kvalitetsnormer och certifiera utförare. Det fanns ett behov att skapa tydliga kvalitetskrav och riktlinjer för skorstensarbeten. Vi arbetar ständigt för att samla fler och skapa samsyn på branschen och anlitar du en SeRo certifierad entreprenör får du Skorstensteknikerns sakkunnighet och ”Beställartrygghet” i arbetet - entreprenaden.
Svensk Fjärrvärme AB
101 53 Stockholm
Tel: 08-677 25 50 Fax: 08-677 25 55
Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för Sveriges fjärrvärmeföretag, som producerar och distribuerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Till organisationen är också ett 60-tal andra företag knutna, bland annat leverantörer och konsulter som är verksamma i fjärrvärmebranschen.

Svensk Fjärrvärme företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden.

I dag består organisationen av cirka 140 företag. De står för 98 procent av den levererade fjärrvärmen i Sverige. De flesta medlemsföretag är kommunalt ägda, men det finns också några som inte är det: Vattenfall, E.ON och Fortum samt ytterligare några företag.

Till organisationen är också ett 60-tal andra företag knutna, bland annat leverantörer och konsulter som är verksamma i fjärrvärmebranschen. Branschen omsätter cirka 33 miljarder per år (en procent av BNP) och investerar cirka sju miljarder.

Svensk Fjärrvärme verkar för att fjärrvärmebranschen ska vara en självklar och växande del av en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar energiframtid. Fjärrvärmen tar tillvara resurser som annars går förlorade. Att välja fjärrvärme är att värna om vår miljö och kommande generationer.

Läs mer på www.svenskfjarrvarme.se
SVEP Information Service
Rosenlundsgatan 40
118 53 Stockholm
Tel: 08-522 275 00 

Org.Nr: 556696-0711 
SVEP, Svenska Värmepumpföreningen, är en oberoende branschorganisation och den officiella informationskanalen för värmepumpar, till allmänheten, myndigheter, organisationer och beslutspåverkare i Sverige. Vi har flertalet av landets tillverkare, importörer, återförsäljare som medlemmar och även företag och organisationer med intressen i värmepumpbranschen. Vid ingången av 2012 var medlemsantalet cirka 600 st. Vi samarbetar med myndigheter och institutioner, tillhandahåller och sprider opartisk information, fungerar som remissinstans, administrerar branschstatistik, svarar för utbildning och certifiering av installatörer, utarbetar bla garantier i samråd med Konsumentverket, administrerar VPN - Värmepumpbranschens Reklamationsnämnd.
Sveriges Byggindustrier
Box 5054
102 42 Stockholm
Tel: 08-698 58 00 

Org.Nr: 556061-2524 
Sveriges Byggindustrier (BI) - arbetsgivar- och branschorganisation för byggföretagen i Sverige. Sveriges Byggindustrier verkar för att öka det goda byggandet i Sverige. Vi vill förbättra byggföretagens förutsättningar och villkor och modernisera relationerna mellan arbetsgivare och anställd. Vi vill också förbättra branschens anseende genom att höja kvaliteten på byggandet och göra de svarta jobben vita. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer.
Säker Vatten
Årstaängsvägen 19C, Box 47160
100 74 Stockholm
Tel: 08-762 73 00 Fax: 08-669 41 19

Org.Nr: 556669-0797 
Felaktigt utförda vatteninstallationer orsakar en massa elände. Vattenskador, legionellasmitta och brännskador för att nämna några. För att komma till rätta med problemen har branschen infört ett detaljerat regelverk och en auktorisation av VVS-installatörer - Säker Vatteninstallation. Anlita alltid en auktoriserad Säker Vatten-installatör - för din trygghets skull. Då vet du att det är folk som kan sin sak. Gå in på vår hemsida så hittar du de auktoriserade installatörerna nära dig.
Visar träff 1-18 av 18