Sök län/kommun
Sök bransch
Skatteverket
Läs mer om skatteavdrag för ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida.
Rotavdrag för företag och kunder
Förteckning över tjänster
Företagare
Företagare
Hushållstjänster
Hushallstjanster.se Samlingsplats för företag som ger dig hushållsnära tjänster. Oavsett om du behöver hjälp med städ, fönsterputs eller trädgårdsskötsel. De gör ditt liv lite enklare.
Bosidan
Bosidan.se En av Sveriges ledande mötesplatser för alla bostadsägare och de som arbetar med produkter och tjänster till egnahemsägare.
Offertsvar.se
Offertsvar.se En av Sveriges ledande mötesplatser för alla bostadsägare och de som arbetar med produkter och tjänster till egnahemsägare.

Ett välkommet besked – ROT-avdraget är tillbaka!ROT-avdraget har återinförts till glädje för alla som planerar att fixa hemma. Villaägare och bostadsrättsinnehavare får göra ett skatteavdrag med 50 % på belopp upp till maximalt 100 000 kronor när man anlitar en hantverkare för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad av bostaden. Avdraget gäller enbart arbetskostnaden, inte material, och självklart ska företaget som anlitas ha en F-skattsedel.

ROT-avdraget är kopplat till den enskilda individen. Är man två delägare i huset/bostadsrätten kan alltså hushållet få en skattereduktion på 2 x 50 000 kronor om arbetskostnaden uppgår till 200 000 kronor. Även arbeten som utförs i ett fritidshus omfattas, så länge man själv som privatperson står som ägare till det och det enligt fastighetstaxeringen är klassat som småhus.

ROT-avdraget kommer att samordnas med Hushållsnära tjänster. Det innebär att skattereduktionen begränsas till 50 000 kronor per person oavsett vilken typ av tjänst man väljer att köpa. Självklart går det bra att kombinera båda tjänstesektorerna, exempelvis köpa städhjälp för 40 000 kronor och hantverkshjälp för 60 000.

Att bygga om huset kan snabbt bli en rätt kostsam affär, detta dels beroende på vad som ska göras och hur fort arbetet måste utföras, men där finns ROT-avdraget som en hjälp på vägen.

Vad är ROT?


ROT-avdraget är ett sätt som gör det möjligt för personer som hyrt företag för att bygga om sitt hushåll att få reduktion på skatten genom att man betalar halva kostnaden för arbetet. Detta är baserat på vad din inkomst är och hur mycket du redan skattar på. Om du inte betalar skatt kan du exempelvis inte få tillgång till ROT-avdrag.

Många firmor inom byggbranschen har börjat att göra så att de direkt matar in ROT-avdrag i sina offerter och då kan det vara bra att veta medveten om huruvida du faktiskt kan ta del utav dessa eller inte.

Vad bör man tänka på?


En utav de viktigaste detaljerna att tänka på är att se om du faktiskt kan ta del utav ROT-avdraget samt hur mycket utav det som du faktiskt kan ta del utav. Detta är som sagt baserat på din inkomst och hur mycket du redan skattar. Som maximalt får du ha en reduktion på 50 000 kr per år och det smidigaste sättet att se vart just din maxgräns går är att kontakta Skatteverket då de kan kolla på dina tidigare deklarationer för att på så sätt se hur mycket du kan få ut utav ROT-avdraget.

Du bör också tänka på att alla arbeten inte täcks utav ROT och att du först och främst bör kolla så att det arbetet du vill ha utfört faktiskt gör det. I slutet på den här artikeln följer en lista med arbeten som berättar om de faller inom ramen för skattereduktion. Om ni är flera personer i hushållet kan ni dela upp kostnaden för att på så sätt utnyttja bådas rätt till ROT, detta bör ni tala med hantverkarna om så att de är medvetna om att det är så ni vill ha det. Observera dock att för att det ska vara möjligt att göra detta måste båda parterna stå som delägare på bostaden.

Lista över arbeten


A

ALTAN

Ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset ger rätt till skattereduktion. Även tillbyggnad av altan till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion.

ALTAN — RENGÖRING

Rengöring av altan ger rätt till skattereduktion.

ANLÄGGNINGSARBETE

Anläggning och reparation av trädgård, uppfart, gångar och murar ger inte rätt till skattereduktion.

ARKITEKTKOSTNAD

Arbetskostnad för arkitekt ger inte rätt till skattereduktion.

ARRENDERAD ELLER UTHYRD BOSTAD

ROT-arbeten som utförs i bostad som arrenderas eller uthyrs ger inte rätt till skattereduktion.

ASFALTERING

Asfaltering ger inte rätt till skattereduktion.

AVFALL

Bortforsling av avfall ger inte rätt till skattereduktion. Detta gäller såväl bortforsling av hushålls- och trädgårdsavfall som bortforsling av byggmaterial. B

BADRUM

Renovering och ombyggnad av badrum ger rätt till skattereduktion.

BADRUMSINREDNING

Byte av badrumsinredning ger rätt till skattereduktion.

BERGVÄRME

Borrning och installation av bergvärme ger rätt till skattereduktion. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

BIDRAG

Om bidrag eller stöd lämnats från stat, kommun eller landsting för en del av arbetskostnaden ger inte någon del av arbetet rätt till skattereduktion. Om det klart framgår att bidraget eller stödet endast avser kostnader för material kan skattereduktion för arbetskostnad medges.

BLANDARE

Byte av blandare ger rätt till skattereduktion.

BRASKAMIN

Arbetskostnad för att sätta in en braskamin ger rätt till skattereduktion.

BRUNNSBORRNING

Borrning och grävning av brunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

BRYGGOR

Reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av brygga ger inte rätt till skattereduktion eftersom bryggan inte är att jämställa med ett komplementhus.

BYGGLOVSHANDLINGAR

Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till skattereduktion.

BYGGNAD PÅ OFRI GRUND

ROT-arbeten på småhus på ofri grund kan ge rätt till skattereduktion C

CARPORT

Nybyggnad av fristående carport ger inte rätt till skattereduktion. Carport som är ihopbyggd med befintligt hus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion.

CENTRALDAMMSUGARE

Skattereduktion för installation av centraldammsugare ger rätt till skattereduktion. D

DRÄNERING

Grävning och dränering av grund ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnaden för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet är utfört ger rätt till skattereduktion förutsatt att återställningsarbetet sker i direkt anslutning till ROT-arbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad. E

EKONOMIBYGGNAD

Reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad på en byggnad som är taxerad som ekonomibyggnad ger inte rätt till skattereduktion.

ELANSLUTNING

Nedgrävning av ledningar för elektricitet ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att elektriciteten är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

EL-ARBETEN — SMÅHUS

El-arbeten som utförs i bostaden ger rätt till skattereduktion. Exempel på el-arbeten som ger rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag.

ENERGIDEKLARATION

Upprättande av energideklaration ger inte rätt till skattereduktion. F

FASADTVÄTT

Fasadtvätt ger rätt till skattereduktion.

FRIGGEBOD

Nybyggnad av friggebod eller annat komplementhus ger inte rätt till skattereduktion.

FRITIDSHUS

Reparation samt om- och tillbyggnad av fritidshus ger rätt till skattereduktion förutsatt att den som söker skattereduktion äger fritidshuset och själv använder det för fritidsboende.

FUKTMÄTNING

Fuktmätning ger inte rätt till skattereduktion.

FÖNSTER

Målning och byte av fönster eller fönsterbleck i bostadsbyggnaden ger rätt till skattereduktion.

FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING

Om försäkringsersättning lämnats för del av arbetskostnaden medges inte skattereduktion för någon del av det arbete som utförts. Om det klart framgår att ersättningen endast avser material kan det utförda arbetet ge rätt till skattereduktion. G

GARAGE

Nybyggnad av fristående garage ger inte rätt till skattereduktion. Carport som är ihopbyggd med befintligt småhus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion. Ett garage får anses vara ihopbyggt med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och garaget eller om garagets yttervägg till 75 procent eller mer består av bostadshusets yttervägg.

GRUND — ÅTGÄRDER PÅ KRYPGRUND

Åtgärder för att förhindra t.ex. fukt i krypgrund ger rätt till skattereduktion.

GRÄSMATTA

Anläggning av gräsmatta ger inte rätt till skattereduktion. H

HALMTAK

Byte av halmtak ger rätt till skattereduktion.

HÄNGRÄNNOR

Byte av hängrännor ger rätt till skattereduktion. Rensning av hängrännor ger också rätt till skattereduktion. I

INFILTRATIONSANLÄGGNING

Installation av infiltrationsanläggning eller infiltrationsbädd ger rätt till skattereduktion förutsatt att anläggningen ligger på tomten där bostaden är belägen. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

INSTALLATION

Installation av maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn. J

JORDVÄRME

Grävning av jordvärme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att jordvärmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad. K

KAKELUGN

Arbetskostnad för att sätta in en kakelugn ger rätt till skattereduktion.

KOMMUN

Husarbeten som köps av stat, kommun eller landsting ger inte rätt till skattereduktion. Husarbete som köps av kommunala bolag kan ge rätt till skattereduktion förutsatt att ersättningen som betalas är marknadsmässig.

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

Indragning av kommunalt vatten och avlopp till äldre bostadsbyggnad ger rätt till skattereduktion. förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Arbetet ger dock inte rätt till skattereduktion om kommunen utför det. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

KOMPLEMENTHUS

Nybyggnad av komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Däremot kan du få skattereduktion för renovering av ett befintligt komplementhus.

KONVERTERINGSSTÖD

Konverteringsstödet är ett statligt stöd/bidrag och har du som fastighetsägare erhållit detta kan du inte få skattereduktion för det arbete som du har fått konverteringsstöd för.

KRANAR

Byte av kranar ger rätt till skattereduktion.

KVALITETSANSVARIG

Arbete som kvalitetsansvarig ger inte rätt till skattereduktion.

KÖK

Renovering av kök ger rätt till skattereduktion. Lackning av köksluckor som utförs i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion. L

LARM

Installation av larm ger inte rätt till skattereduktion.

LUFTVÄRMEPUMP

Montering av luftvärmepump ger rätt till skattereduktion. Service av luftvärmepump ger dock inte rätt till skattereduktion.

LÅS

Byte av dörrlås i småhusfastighet ger rätt till skattereduktion. M

MARKARBETEN — INDRAGNING AV VATTEN OCH AVLOPP

Nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även arbetskostnaden för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet sker i direkt anslutning till ROT-arbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

MARKARBETEN — STEN/PLATTLÄGGNING

Sten- eller plattsättning i trädgården ger inte rätt till skattereduktion.

MARKISER - SMÅHUS

Montering av markiser på småhus ger rätt till skattereduktion. Service av markiser ger dock inte rätt till skattereduktion.

MASKINKOSTNADER

Kostnader för dyrbara maskiner såsom grävmaskin och utrustning för borrning för bergvärme och brunn ger inte rätt till skattereduktion.

MOSSBEKÄMPNING

Mossbekämpning som utförs på tomten ger rätt till skattereduktion.

MÅLNINGSARBETEN — SMÅHUS

Målningsarbeten ger rätt till skattereduktion.

MÄTNINGSARBETEN

Mätarbeten ger inte rätt till skattereduktion. N

NYBYGGNATION

Nybyggande av bostadshus eller komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller om- och tillbyggnad som görs på nybyggda småhus och tillhörande komplementhus ger rätt till skattereduktion. Vilket innebär att skattereduktion inte medges för om- och tillbyggnader av nybyggda småhus under de första fem åren från småhusets färdigställande. Detta innebär att fastigheter med värdeår 2004 kan få skattereduktion för arbete som görs år 2010 och fastigheter med värdeår 2005 kan få skattereduktion för arbete som görs år 2011 o.s.v. Skattereduktion medges dock för om- och tillbyggnad som gjorts på nybyggt hus (endast för hus med värdeår 2004-2008) förutsatt att arbetet är utfört under tiden den 8 dec 2008 — 30 juni 2009.

NYBYGGNATION - VÄXTHUS

Arbetskostnad för att bygga ett friliggande växthus ger inte rätt till skattereduktion.

NYBYGGNAD — RIVA ETT GAMMALT HUS OCH BYGGA ETT NYTT

Skattereduktion medges inte för rivning av gammalt hus. Om ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds. O

OMBYGGNAD AV BEFINTLIGT SMÅHUS

Skattereduktion medges för ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan. Om däremot ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds. P

PERSIENNER

Montering av persienner ger inte rätt till skattereduktion.

PLÅTTAK

Läggning av nytt plåttak samt lagning eller byte av delar av plåttak ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnaden för att tvätta och måla taket ger rätt till skattereduktion.

POOL

Arbete på utomhuspool ger inte rätt till skattereduktion. Detta gäller även om poolen byggs in i befintlig altan som hör till huset. Reparation, tillbyggnad eller ombyggnad av inomhuspool ger rätt till skattereduktion.

POOLRENGÖRING

Rengöring av utomhuspol ger inte rätt till skattereduktion. Enkel "veckorengöring" av inomhuspool kan dock ses som städning och ger skattereduktion. R

RADON

Radonsanering i byggnaden (t.ex. genom installation av fläktar) ger rätt till skattereduktion. Har bidrag betalats ut för radonsanering medges inte skattereduktion. S

SAMFÄLLIGHET

ROT-arbete på samfälligheter ger inte rätt till skattereduktion. Exempelvis ger inte byggnadsarbete som utförs på garagelänga som är belägen på samfälld mark rätt till skattereduktion.

SANITETSPORSLIN

Byte av sanitetsporslin ger rätt till skattereduktion.

SEPTIKTANK

Tömning och rengöring av septiktank ger inte rätt till skattereduktion.

SKADEDJUR

Skadedjursbekämpning ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad för byggtjänster som vidtas för att reparera efter skadedjurens framfart ger dock rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges inte heller för bekämpning av mördarsniglar.

SERVICE OCH REPARATIONER

Reparation och service på maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion.

SKORSTEN

Reparation av skorsten ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnad för ombyggnad och tillbyggnad av skorstenen ger rätt till skattereduktion.

SMÅHUS

Ett småhus är en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Skattereduktion medges även på småhus som inte har åsatts något värde vid fastighetstaxeringen.

SNÖSKOTTNING

Snöskottning som sker i nära anslutning till bostaden ger rätt till skattereduktion.

STENSÄTTNING

Stensättning ger inte rätt till skattereduktion.

STUBBFRÄSNING

Stubbfräsning ger inte rätt till skattereduktion.

STÄDNING

Städning av bostad som sökanden själv använder ger rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges även för städning av bostad som hyrts för kortare eller längre tid t.ex. slutstädning av hyrd fritidsbostad.

STÄDNING - BYGGSTÄDNING

Byggstädning ger rätt till skattereduktion.

STÄDROBOT

Hyra av städrobot ger inte rätt till skattereduktion. T

TAKPANNOR

Tvätt av takpannor samt lägga ny eller byta ut befintlig beläggning ger rätt till skattereduktion.

TIDSPERIOD

Reglerna om skattereduktion för husarbete är permanent.

TILLBYGGNAD

Bygger du till ett befintligt småhus eller befintlig gäststuga, friggebod eller annat komplementhus ger det rätt till skattereduktion. Däremot ger inte nybyggnation rätt till skattereduktion. Ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus medför inte att huset anses nybyggt under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan.

TILLÄGGSISOLERING

Tilläggsisolering ger rätt till skattereduktion.

TRAPPA

Reparation eller byte av entrétrappor som är fästa eller förankrade i bostadsbyggnaden ger rätt till skattereduktion.

TREKAMMARBRUNN — AVLOPP

Nedgrävning av en trekammarbrunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att avloppet ska tillhöra bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

TRÄDBESKÄRNING

Skattereduktion medges inte för trädbeskärning. U

UTBYGGNAD — FÖRRÅD

Utbyggnad av redan befintliga förråd ger rätt till skattereduktion. V

VASSTAK

Rengöring av vasstak ger rätt till skattereduktion.

VATTENLEDNING

Nedgrävning av ledningar för vatten ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

VEDSPIS

Montering av vedspis ger rätt till skattereduktion.

VENTILATION

Montering och byte av ventilation ger rätt till skattereduktion.

VÄRME

Nedgrävning av ledningar för värme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att värmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

VÄRMEPANNA

Installation eller byte av värmepanna ger rätt till skattereduktion. Service av värmepanna ger dock inte rätt till skattereduktion.

VÄRMEPUMP

Inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion. Service av värmepump ger dock inte rätt till skattereduktion. Ä

ÄGARE

Med ägare avses även tomträttsinnehavare. Den som söker skattereduktion - måste ha varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret - vid beskattningsårets utgång är minst 18 år, och - har haft utgifter för hushållsarbete, även ROT-arbete. Även du som är begränsat skattskyldig i Sverige kan få skattereduktion om du har begärt att få bli beskattad enligt inkomstskattelagen och ditt överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige

För mer detaljerad information om ROT-avdraget, öppna och läs det bifogade pdf-dokumentet.

ROT-avdragLadda ner PDF