Sök län/kommun
Sök bransch
Skatteverket
Läs mer om skatteavdrag för ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida.
Rotavdrag för privatpersoner
Förteckning över tjänster
Företagare
Företagare
Hushållstjänster
Hushallstjanster.se Samlingsplats för företag som ger dig hushållsnära tjänster. Oavsett om du behöver hjälp med städ, fönsterputs eller trädgårdsskötsel. De gör ditt liv lite enklare.
Bosidan
Bosidan.se En av Sveriges ledande mötesplatser för alla bostadsägare och de som arbetar med produkter och tjänster till egnahemsägare.
Offertsvar.se
Offertsvar.se En av Sveriges ledande mötesplatser för alla bostadsägare och de som arbetar med produkter och tjänster till egnahemsägare.

« Tillbaka till sökresultat

Saneringsföretagens Riksförbund

Saneringsföretagens Riksförbund

Sturegatan 11, Box 55545
102 04 Stockholm

Tel: 08-762 69 52

Org.Nr: 802014-5002 

E-post:
Webbsida: www.sfrsanering.se

Företagsbeskrivning

Saneringsföretagens Riksförbund är en sammanslutning av Sveriges branschledande saneringsentreprenörer. Sanering är en mångsidig, omfattande och betydelsefull servicenäring som omsätter nästan 5 miljarder kronor årligen i Sverige. De marknadsledande saneringsföretagen är medlemmar i Saneringsföretagens Riksförbund, SFR, ett förbund som bildades 1987. Saneringsföretagen arbetar inom ett brett register. Vi sanerar brand- och vattenskador, tar bort asbest, pcb, kemikalier, olja, klotter och är experter på allt från ventilationssanering till restvärdesräddning och elektroniksanering. Industriserviceföretagen rengör industriproduktionsanläggningar inom exempelvis fordonsindustri, pappersbruk och raffinaderier. Vi har också specialister på kärnkraftsservice och riskavfall och andra miljövårdande insatser i vid mening. SFR arbetar för att på olika vägar främja saneringsbranschen och verka för en teknisk och kvalitativ utveckling av medlemsföretagens tjänster. Vi har cirka 50 medlemsföretag över hela Sverige.